ندامت

دریغ و افسوس که خشم آفت جانم شد.

پشیمانم که آشفتگی قضاوت هایم را تیره و تار کرد.

بهتره دیگه بهانه نیارم و کمی جسارت به خرج بدم. شبی صبرم تموم شد و دل به دریا زدم و با خود بیگانه شدم.فکر کردم می توانم در مدت کوتاهی تغییرات اساسی در درون خود ایجاد کنم. تغییراتی را که حتی خود با آنها بیگانه هستم و حتی قادر نخواهم بود آنها را عملی کنم.

با احساس ضعف و ناتوانی تصمیم گرفتم رفتارم را تغییر دهم.

آسان ترین راه را انتخاب کردم. خشم.

اول فکر کردم اگردل به دریا بزنم رهایی یافته ام، بنابر این همچون موجی خروشان تصمیم گرفتم خشمگین شوم.

اما من کجا و دلی که به دریا بزنم کجا.

با تندی تمام صبری را که سالیان سال داشتم به یکباره کنار گذاشتم و ناهماهنگ با درونم فریاد سر دادم.

با خدای خود زمزمه کردم که می خواهم فقط به فکر خود و جستجوی خویشتن خویش باشم. غافل از این که با جستجو در غمها و رنجهای دیگران می توانم خود را پیدا کنم و به خود و افکار خود سر و سامان ببخشم.تصمیم گرفتم که دیگر انرژی ام را برای دیگران نگذارم، غافل از این که من در روشنایی و در افق می توانم آسوده باشم. در ساحلی تنها و خاموش و به دور از دیگران، با دلی رنجیده و تعلق های خاطری که دارم، فقط به زنجیر افکارم دربندم.

من شبی بی پروا دل را به دریا زدم و بیهوده شروع به شکوه و شکایت کردم.

می دانم که شبی سرد و غمگین را سپری کردم. تصمیم به کناره گیری از همه کسانی که دوستشان دارم گرفتم، اکنون احساس می کنم در درونم شعله ای برافروختم .

امشب غمگین گریه کردم.

.شاید اگر دوست عزیزم گلزار تلنگری به من نزده بود در پست قبلی که داشتم،من تا پاسی ازشب این گونه با خود درگیر نبودم و این افکار به ذهنم خطور نمی کرد.

خدایا من بیهوده شکایت کردم.

من این شیدایی را دوست دارم

.

من باید بدانم که حضور همه لازم است و هر کس شیوه های خود را دارد، و من با هماهنگ شدن با این شیوه هاست که می توانم تغییر کنم.

هر کس می تواند همچون بارانی بر من ببارد و این قطرات باران است که می تواند مرا مقاوم و دگرگون کند.

من زمانی که فقط خود را انتخاب می کنم تهی تر از همیشه خواهم بود. تهی تر از همیشه.

من دوست دارم در دنیایی زندگی کنم که این دنیا یاری کننده ام باشد، پس چگونه می توانم با شکایت کردن از حمایت کائنات بهره مند شوم.

من باید نگاه های غمگین پشت پنجره ها را ببینم  بدون آن که رویم را برگردانم.

من نمی خواهم تنها بمانم و در تنهایی هایم خود را بیابم.

می خواهم به زندگی بپیچم بدون خستگی و ناامیدی.

بدون همراهانم و یارانم چگونه زندگی کنم.

من باید مسئولیت مشکلات خود را می پذیرفتم.

خشم آفت جانم شد.

می دانم پروردگارا تو همیشه لطف های بیکران به من داشته ای و خواهی داشت.

مرا از این خشم ها رها کن.

امیدوارم هنوز در قلب کسانی که دوستشان دارم، شعله هایی از عشق دیرین مانده باشد.

با سپاس از گلزار عزیز و همه همراهان خوبم

/ 18 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سرونازشیراز

هرچند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من توییییییییییییییی . . . الهییییییییییی : همیشه شاد شاد باشییییییییییییییییییییی[گل] عزیزم : بازم ازت متشکرم.....[ماچ]

سرونازشیراز

هرچند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من توییییییییییییییی . . . الهییییییییییی : همیشه شاد شاد باشییییییییییییییییییییی[گل] عزیزم : بازم ازت متشکرم.....[ماچ]

سرونازشیراز

هرچند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من توییییییییییییییی . . . الهییییییییییی : همیشه شاد شاد باشییییییییییییییییییییی[گل] عزیزم : بازم ازت متشکرم.....[ماچ]

سرونازشیراز

هرچند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من توییییییییییییییی . . . الهییییییییییی : همیشه شاد شاد باشییییییییییییییییییییی[گل] عزیزم : بازم ازت متشکرم.....[ماچ]

سرونازشیراز

هرچند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من توییییییییییییییی . . . الهییییییییییی : همیشه شاد شاد باشییییییییییییییییییییی[گل] عزیزم : بازم ازت متشکرم.....[ماچ]

سرونازشیراز

هرچند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من توییییییییییییییی . . . الهییییییییییی : همیشه شاد شاد باشییییییییییییییییییییی[گل] عزیزم : بازم ازت متشکرم.....[ماچ]

سرونازشیراز

هرچند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من توییییییییییییییی . . . الهییییییییییی : همیشه شاد شاد باشییییییییییییییییییییی[گل] عزیزم : بازم ازت متشکرم.....[ماچ]

سرونازشیراز

هرچند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من توییییییییییییییی . . . الهییییییییییی : همیشه شاد شاد باشییییییییییییییییییییی[گل] عزیزم : بازم ازت متشکرم.....[ماچ]

سرونازشیراز

هرچند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی اما هنوز شریک تمام بیخوابی های من توییییییییییییییی . . . الهییییییییییی : همیشه شاد شاد باشییییییییییییییییییییی[گل] عزیزم : بازم ازت متشکرم.....[ماچ]